Hướng Dẫn Trồng Cây Táo Giúp Đậu Trái

Hướng Dẫn Trồng Cây Táo Giúp Đậu Trái

Chia sẽ kinh nghiệm để trồng cây táo thái, cây táo tàu giúp ra hoa, đậu trái và dưởng trái.

 

🍏Chút kinh nghiệm cho khách hàng mới trồng táo hoặc trồng 1 vài cây chơi chưa có kinh nghiệm. Khi cây Táo ra hoa nhiều nhưng không đậu trái, bạn hãy thử theo cách này

1- Cắt hết đọt non trên cây.

Hướng Dẫn Trồng Cây Táo Giúp Đậu Trái 1

2- Khoanh vỏ thân chính để ức chế dinh dưỡng. 

Hướng Dẫn Trồng Cây Táo Giúp Đậu Trái 3

3- Cây táo lúc chưa cắt chỉ được 1 quả và sau khi cắt được 10 ngày.

Hướng Dẫn Trồng Cây Táo Giúp Đậu Trái 2

 

THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ CÂY TÁO ĐANG CÓ TẠI NHÀ VƯỜN KHÁNH VÕ: 

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận