23/09/2020

Hướng Dẫn Trồng Cây Táo Giúp Đậu Trái

Chia sẽ kinh nghiệm để trồng cây táo thái, cây táo tàu giúp ra hoa, đậu trái và dưởng trái.

 

🍏Chút kinh nghiệm cho khách hàng mới trồng táo hoặc trồng 1 vài cây chơi chưa có kinh nghiệm. Khi cây Táo ra hoa nhiều nhưng không đậu trái, bạn hãy thử theo cách này

1- Cắt hết đọt non trên cây.

Hướng Dẫn Trồng Cây Táo Giúp Đậu Trái 1

2- Khoanh vỏ thân chính để ức chế dinh dưỡng. 

Hướng Dẫn Trồng Cây Táo Giúp Đậu Trái 3

3- Cây táo lúc chưa cắt chỉ được 1 quả và sau khi cắt được 10 ngày.

Hướng Dẫn Trồng Cây Táo Giúp Đậu Trái 2

 

THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ CÂY TÁO ĐANG CÓ TẠI NHÀ VƯỜN KHÁNH VÕ: