Cây Biệt Thự Sân Vườn

 Bán cây lựu cổ thụ 75 năm tuổi sai trái  Bán cây lựu cổ thụ 75 năm tuổi sai trái
100,000,000₫
Bán Cây Lựu Khủng Nhiều Năm Tuổi 1 Bán Cây Lựu Khủng Nhiều Năm Tuổi 1
0₫
Cây Bòn Bon Thái Đã Cho Trái Cao 3m 1 Cây Bòn Bon Thái Đã Cho Trái Cao 3m 1
10,000,000₫
Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao 80-1m 1 Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao 80-1m 1
1,500,000₫
Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao từ 1,5m 1 Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao từ 1,5m 1
2,500,000₫
Cây Bưởi Diễn Tết Trái Xum Xuê 1 Cây Bưởi Diễn Tết Trái Xum Xuê 1
10,000,000₫
Cây Bưởi Diễn Giống Cao 1m - 1,2m 1 Cây Bưởi Diễn Giống Cao 1m - 1,2m 1
250,000₫
 Cây Bưởi Diễn Lâu Năm Trái Xum Xuê Cao 3m  Cây Bưởi Diễn Lâu Năm Trái Xum Xuê Cao 3m
50,000,000₫
Cây Cam Canh Đang Trái Cao 1,3m - 1,6m 1 Cây Cam Canh Đang Trái Cao 1,3m - 1,6m 1
6,000,000₫
Cây Cam Vinh Đang Trái Cao 1,5m - 1,8m 1 Cây Cam Vinh Đang Trái Cao 1,5m - 1,8m 1
1,200,000₫