CÂY LỰU GIỐNG

CÂY LỰU ẤN ĐỘ ĐANG TRÁI 1 CÂY LỰU ẤN ĐỘ ĐANG TRÁI 1
600,000₫
 Cây Lựu Ấn Độ Giống Đang Hoa  Cây Lựu Ấn Độ Giống Đang Hoa
450,000₫
CÂY LỰU ĐỎ AI CẬP CÓ HOA 1 CÂY LỰU ĐỎ AI CẬP CÓ HOA 1
800,000₫
Cây Lựu Đỏ Ai Cập Có Trái 1 Cây Lựu Đỏ Ai Cập Có Trái 1
1,200,000₫
Cây Lựu Nga Đen Đang Trái 2 Cây Lựu Nga Đen Đang Trái 2
1,500,000₫