CÂY MÍT GIỐNG

Cây Giống Mít Tố Nữ 1 Cây Giống Mít Tố Nữ 1
250,000₫
Cây giống Mít lá bàng 1 Cây giống Mít lá bàng 1
200,000₫
Cây Mít Không Hạt Giống 1 Cây Mít Không Hạt Giống 1
280,000₫
Cây Mít Nghệ Tứ Quý Giống 1 Cây Mít Nghệ Tứ Quý Giống 1
200,000₫
Cây Mít Ruột Đỏ khoảng 60-70cm 1 Cây Mít Ruột Đỏ khoảng 60-70cm 1
250,000₫
 CÂY MÍT THÁI SIÊU SỚM CAO KHOẢNG 1.5M  CÂY MÍT THÁI SIÊU SỚM CAO KHOẢNG 1.5M
1,000,000₫