CÂY MÍT GIỐNG

Cây Mít Không Hạt Giống 1 Cây Mít Không Hạt Giống 1
280,000₫
Cây Mít Giống Lá Bàng 1 Cây Mít Giống Lá Bàng 1
200,000₫
Cây Mít Nghệ Tứ Quý Giống 1 Cây Mít Nghệ Tứ Quý Giống 1
280,000₫
Cây Mít Ruột Đỏ khoảng 60-70cm 1 Cây Mít Ruột Đỏ khoảng 60-70cm 1
250,000₫
Cây Mít Siêu Sớm Có Trái cao Khoảng 1.5M 01 Cây Mít Siêu Sớm Có Trái cao Khoảng 1.5M 01
1,500,000₫
Cây Mít Thái Siêu Sớm Đang Trái Cao 2,5m 1 Cây Mít Thái Siêu Sớm Đang Trái Cao 2,5m 1
15,000,000₫
Cây Giống Mít Tố Nữ 1 Cây Giống Mít Tố Nữ 1
300,000₫
Cây Mít Trái Dài Malaysia Khoảng 30-40cm 1 Cây Mít Trái Dài Malaysia Khoảng 30-40cm 1
200,000₫