Cây Chưng Tết

 Cây Bưởi Diễn Lâu Năm Trái Xum Xuê Cao 3m  Cây Bưởi Diễn Lâu Năm Trái Xum Xuê Cao 3m
50,000,000₫
Cây Cam Canh Đang Trái Cao 1,3m - 1,6m 1 Cây Cam Canh Đang Trái Cao 1,3m - 1,6m 1
6,000,000₫
 Cây Lựu Cổ Thụ Trên 100 Năm Tuổi Sai Trái  Cây Lựu Cổ Thụ Trên 100 Năm Tuổi Sai Trái
150,000,000₫
Cây Quất Chưng Tết 1 Cây Quất Chưng Tết 1
3,500,000₫