Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá

NHO THÂN GỖ LÁ NHỎ

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
Hotline -  092 848 7777 để được tư vấn mua cây nho thân gỗ lá nhỏ - nho thân gỗ theo mùaHiện Nhà Vườn Khánh Võ cung cấp rất nhiều cây nho thân gỗ từ cây giống, cây trưởng thành, cây đã – đang ra trái, cây nho thân gỗ lâu năm và cây nho thân gỗ cổ thụ. Ngoài ra còn có Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý và Cây nho thân gỗ đỏ 12 vụ cho trái quanh năm. 
 • Cây Giống Nho Thân Gỗ - Lá Nhỏ

  300,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Giống Nho Thân Gỗ - Lá Nhỏ- Cây nho thân gỗ giống F1 thuần chủng. Cây Cao từ 0,6m - 0,8m- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân Gỗ 12 Vụ, Nho Thân Gỗ Tứ Quý có thể...
 • Cây Nho Thân Gỗ 4 Năm Tuổi - Lá Nhỏ

  600,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ 4 Năm Tuổi - Lá Nhỏ- Cây đã 4 năm tuổi. Cây Cao từ 0,8m - 1m- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân Gỗ 12 Vụ, Nho Thân Gỗ Tứ Quý có thể cho trái quanh năm.-...
 • Cây Nho Thân Gỗ 7 Năm Tuổi - Lá Nhỏ

  1,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ 7 Năm Tuổi - Lá Nhỏ- Cây đã 7 năm tuổi, sắp ra hoa, ra trái. Cây Cao từ 1m - 1,2 m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân Gỗ 12 Vụ, Nho Thân Gỗ Tứ Quý...
 • Cây Nho Thân Gỗ Cho Sân Vườn Biệt Thự - Lá Nhỏ

  40,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Cho Sân Vườn Biệt Thự - Lá Nhỏ- Cây cao lớn trên 30 năm Tuổi, thân lớn, cây mạnh và cao tán cây đều. Cây Cao trên 1,8m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân...
 • Cây Nho Thân Gỗ Lá Nhỏ - Cây Trồng Biệt Thự Đẹp

  100,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Lá Nhỏ - Cây Trồng Biệt Thự Đẹp- Cây cao lớn trên trăm năm tuổi, tán rộng đep. Cây Cao trên 2,5m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân Gỗ 12 Vụ, Nho Thân Gỗ...
 • Cây Nho Thân Gỗ Nhiều Năm Tuổi - Lá Nhỏ

  32,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Nhiều Năm Tuổi - Lá Nhỏ- Cây cao lớn trên 30 Năm Tuổi, tán rộng đep, gốc lớn sai trái. Cây Cao trên 1,8m-2m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân Gỗ 12 Vụ, Nho Thân...
 • Cây Nho Thân Gỗ Thân Lớn Tán Cáo 2m - Lá Nhỏ

  14,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Thân Lớn Tán Cáo 2m - Lá Nhỏ- Cây cao lớn hàng chục năm tuổi, tán rộng, gốc lớn nhiều cành. Cây Cao trên 2m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân Gỗ 12 Vụ, Nho...
 • Cây Nho Thân Gỗ Thân Lớn Tán Rộng - Lá Nhỏ

  25,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Thân Lớn Tán Rộng - Lá Nhỏ- Cây cao lớn hàng chục năm tuổi, tán rộng 1m đep. Cây Cao trên 1,8m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân Gỗ 12 Vụ, Nho Thân Gỗ...
 • Cây Nho Thân Gỗ Thân Lớn Trái Xum Xuê - Lá Nhỏ

  9,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Thân Lớn Trái Xum Xuê -  Lá Nhỏ- Cây cao lớn hàng chục năm tuổi, tán rộng đep. Cây Cao trên 1,8m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân Gỗ 12 Vụ, Nho Thân Gỗ...
 • Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa Lá Nhỏ 10 Năm Tuổi Đã Ra Trái 3 Mùa

  7,000,000₫

  • Mã sản phẩm: 0034
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa Lá Nhỏ 10 Năm Tuổi Đã Ra Trái 3 Mùa- Cây cao lớn nhiều năm tuổi, tán rộng đep, đã ra trái. Cây Cao trên 1,3m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân...
 • Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa Lá Nhỏ 6 Năm Tuổi Sắp Ra Trái

  1,500,000₫

  • Mã sản phẩm: 0032
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa Lá Nhỏ 6 Năm Tuổi Sắp Ra Trái- Cây cao lớn, tán rộng đep. Cây Cao trên 1m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân Gỗ 12 Vụ, Nho Thân Gỗ Tứ Quý...
 • Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa Lá Nhỏ 8 Năm Tuổi Đã Ra Trái Bói

  2,500,000₫

  • Mã sản phẩm: 0033
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa Lá Nhỏ 8 Năm Tuổi Đã Ra Trái Bói- Cây cao lớn, tán rộng đep, đã ra trái. Cây Cao trên 1,5-1,8m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Một năm có thể cho trái từ 1-2 vụ.- Cây Nho Thân Gỗ Theo Mùa (Lá Nhỏ) là một giống được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay và Argentina. - Nho Thân Gỗ Theo Mùa là giống thuần đầu tiên có thân lớn, tuy nhiên không thể bằng các giống mới sau này như: Nho Thân Gỗ 12 Vụ, Nho...