Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá

CÂY VÚ SỮA HOÀNG KIM

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Chiết Cành

  450,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim Chiết CànhVú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ. Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan.Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu phèn và mặn tốt.-...
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Chiết Cành Đang Hoa

  3,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim Chiết CànhVú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ. Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan.Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu phèn và mặn tốt.-...
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Giống 20cm

  150,000₫

  • Mã sản phẩm: 0112
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim GiốngVú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ. Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan.Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu phèn và mặn tốt.- Khác...
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Giống 30 - 35cm

  250,000₫

  • Mã sản phẩm: 0112
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim GiốngVú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ.  Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan.Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu phèn và mặn tốt.- Khác...
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Nhiều Năm Tuổi Đang Có Trái

  100,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim Nhiều Năm Tuổi Đang Có TráiVú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ. Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan.Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu...
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trồng Chậu Đang Trái

  15,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trồng Chậu Đang TráiVú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ. Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan.Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu phèn và...
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trưởng Thành

  1,500,000₫

  • Mã sản phẩm: 0111
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trưởng Thành Vú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ. Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan.Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu phèn và mặn tốt.-...
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trưởng Thành Cao 1,8 - 2m

  1,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trưởng Thành Cao 1,8m Đang TráiVú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ. Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan. Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu...
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trưởng Thành Cao 1,8 - 2m Có Phân Cành

  3,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trưởng Thành Cao 1,8m Đang TráiVú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ. Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan. Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu...
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trưởng Thành Cao 1,8m Đang Trái

  20,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trưởng Thành Cao 1,8m Đang TráiVú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ. Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan.Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu...
 • Cây Vú Sữa Hoàng Kim Trưởng Thành Sắp Ra Trái

  2,800,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Vú Sữa Hoàng Kim Nhiều Năm Tuổi Đang Có TráiVú sữa hoàng kim có tên gọi “Abiu” nguồn gốc ở Hawaii. Sau đó, nó đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm Caribbean, Đông Nam Á và Mỹ. Giống Vú Sữa Hoàng Kim Hiện tại trồng nhiều ở Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, nên nó có tên gọi khác là Vú Sữa Đài Loan Hay Vú Sữa Hoàng Kim Đài Loan. Đặc biệt, giống vú sữa hoàng kim này dễ trồng và cho trái quanh năm ở khi hậu Việt Nam. khá năng chịu...