CÂY GIỐNG ĐỘC LẠ

BÁN CÂY CHÀ LÀ TRUNG ĐÔNG CAO 1-1,2M 01 BÁN CÂY CHÀ LÀ TRUNG ĐÔNG CAO 1-1,2M 01
1,200,000₫
Cây Bánh Kem Giống Cao 50-60cm 1 Cây Bánh Kem Giống Cao 50-60cm 1
1,200,000₫
Cây Bưởi Diễn Giống Cao 1m - 1,2m 1 Cây Bưởi Diễn Giống Cao 1m - 1,2m 1
250,000₫
Cây Cam Nhật Giống Cao 30-40 cm 1 Cây Cam Nhật Giống Cao 30-40 cm 1
400,000₫
CÂY CHÀ LÀ ISRAEL LỚN CAO 2M VỪA RA HOA 01 CÂY CHÀ LÀ ISRAEL LỚN CAO 2M VỪA RA HOA 01
4,500,000₫
Cây chà là Thái Lan lớn cao 1m4-1m6 01 Cây chà là Thái Lan lớn cao 1m4-1m6 01
0₫
Cây Chanh Không Hạt Đang Trái 1 Cây Chanh Không Hạt Đang Trái 1
350,000₫
Cây Chanh Máu Giống Cao 30-50cm 1 Cây Chanh Máu Giống Cao 30-50cm 1
2,000,000₫
Cây Chanh Mỹ Giống 1 Cây Chanh Mỹ Giống 1
400,000₫