Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá

NHO THÂN GỖ TỨ QUÝ

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
CÂY NHO THÂN GỖ TỨ QUÝ là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ thường cho trái liên tục 4 mùa, lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa của năm. Để được tư vấn mua cây nho thân gỗ tứ quý, liên hệ HOTLINE -  092 848 7777. Hiện Nhà Vườn Khánh Võ cung cấp rất nhiều cây nho thân gỗ từ cây giống, cây trưởng thành, cây đã – đang ra trái, cây nho thân gỗ lâu năm và cây nho thân gỗ cổ thụ. Ngoài ra còn có Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý và Cây nho thân gỗ đỏ 12 vụ cho trái quanh năm.
 • Cây Giống Nho Thân Gỗ Tứ Quý

  450,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Giống Nho Thân Gỗ Tứ Quý- Cây Giống F1 thuần chủng. Cây Cao Từ 30-40cm- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa của năm.- Về độ sai trái thì “nho thân gỗ Tứ...
 • Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý 10 Năm Tuổi

  17,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý 10 Năm Tuổi- Cây cao từ 1,7m, cây đã ra trái nhiều vụ và thân lớn - nhiều cành lớn.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa của năm.- Về...
 • Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý 15 Năm Tuổi

  20,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý 15 Năm Tuổi- Cây cao từ 1,6m, cây đã ra trái nhiều vụ và thân lớn ra trái quanh gốc.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa của năm.- Về...
 • Cây nho thân gỗ tứ quý 17 năm tuổi

  25,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây nho thân gỗ tứ quý 17 năm tuổi- Cây cao từ 1,6m - 1,8m, cây đã ra trái nhiều vụ.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa của năm.- Về độ sai trái...
 • Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý 20 Năm Tuổi

  30,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý 20 Năm Tuổi- Cây cao từ 1,5m - 1,8m, cây đã ra trái nhiều vụ và thân lớn, tạo tán rộng đẹp.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa của...
 • Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý 25 Năm Tuổi

  35,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý 25 Năm Tuổi- Cây cao từ 1,8m, cây đã ra trái nhiều vụ và thân lớn, tán rộng 0,8m - 1m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa của năm.-...
 • Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý 28 Năm Tuổi

  40,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý 28 Năm Tuổi- Cây cao từ 1,8m - 2m, cây đã ra trái nhiều vụ - rất sai trái và thân lớn, tán rộng 1m.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong...
 • Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý Cao 1,5m Tạo Táng Đep

  5,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý Cao 1,5m Tạo Táng Đep- Cây cao từ 1,5m - 1,7m, cây đã ra trái vài vụ, cây 8 năm tuổi.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa...
 • Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý Đang Ra Trái Xum Xuê

  10,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý Đang Ra Trái Xum Xuê- Cây cao từ 1,3m - 1,5m, cây đã ra trái nhiều vụ, Cây 10 Năm Tuổi.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa...
 • Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý Đang Trái

  3,000,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý Đang Trái- Cây cao từ 1m - 1,2m, cây đang ra trái.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa của năm.- Về độ sai trái thì “nho thân...
 • Cây nho thân gỗ tứ quý F1 Cao 20cm - 30cm

  200,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây nho thân gỗ tứ quý F1 Cao 20cm - 30cm- Cây Giống F1 thuần chủng. Cây Cao Từ 20cm - 30cm - Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa của năm.- Về độ sai...
 • Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý Lá Lớn Đang Trái Xum Xuê

  15,000,000₫

  • Mã sản phẩm: 0038
  • Thương hiệu: Nhà Vườn Khánh Võ
  • Mô tả ngắn: Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý Lá Lớn Đang Trái Xum Xuê- Cây cao từ 1,3m - 1,5m, cây đã ra trái nhiều vụ.- Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam.- Cây Nho Thân Gỗ Tứ Quý (Lá Lớn) là một giống mới phát triển từ Cây Nho Thân Gỗ. - Cũng như cái tên đã thể hiện rõ “Tứ Quý” nghĩa là cây cho trái liên tục 4 mùa, ở điều kiện thuận lợi cây cho trái liên tục quanh năm và lúc nào cũng có thể thấy trái trên thân trong cả 4 mùa của năm.- Về...