CÂY ĐỘC LẠ

Giống nho thân gỗ tứ quý 11 Giống nho thân gỗ tứ quý 11
400,000₫
Cây Ổi Nữ Hoàng Có Hoa Có Trái 1 Cây Ổi Nữ Hoàng Có Hoa Có Trái 1
350,000₫
Cây Vú Sữa Hoàng Kim Giống 1 Cây Vú Sữa Hoàng Kim Giống 1
250,000₫
Cây Giống Nho Thân Gỗ - Lá Nhỏ Cây Giống Nho Thân Gỗ - Lá Nhỏ
300,000₫
Cây Giống Nho Thân Gỗ Đỏ 12 Vụ 02 Cây Giống Nho Thân Gỗ Đỏ 12 Vụ 02
400,000₫
CÂY NHO THÂN GỖ 4 NĂM TUỔI 1 CÂY NHO THÂN GỖ 4 NĂM TUỔI 1
400,000₫
Cây Hồng Táo Khoảng 40cm 123 Cây Hồng Táo Khoảng 40cm 123
350,000₫
 CÂY MÂM XÔI KHOẢNG 50-60cm  CÂY MÂM XÔI KHOẢNG 50-60cm
150,000₫
Cây Sung Mỹ Bonsai Cây Sung Mỹ Bonsai
8,000,000₫
Cây Sung Mỹ Chiết Đã Ra Trái Cây Sung Mỹ Chiết Đã Ra Trái
1,500,000₫
Cây Sung Mỹ Có Trái Khoảng 50-60cm 1 Cây Sung Mỹ Có Trái Khoảng 50-60cm 1
800,000₫
Cây Sầu Riêng Musang King Cây Sầu Riêng Musang King
400,000₫
Cây Sầu Riêng Ruột Đỏ Thái Lan Cây Sầu Riêng Ruột Đỏ Thái Lan
400,000₫