CÂY ĐỘC LẠ

Cây Giống Nho Thân Gỗ Đỏ 12 Vụ 02 Cây Giống Nho Thân Gỗ Đỏ 12 Vụ 02
400,000₫
Cây Hoa Tường Vi Màu Đỏ Giống 2 Cây Hoa Tường Vi Màu Đỏ Giống 2
150,000₫
Cây Phong Lá Đỏ Để Bàn 4 Cây Phong Lá Đỏ Để Bàn 4
350,000₫
Cây Hoa Mai Xanh Giống 1 Cây Hoa Mai Xanh Giống 1
250,000₫
Cây Hồng Táo Khoảng 40cm 123 Cây Hồng Táo Khoảng 40cm 123
350,000₫
Giống nho thân gỗ tứ quý 11 Giống nho thân gỗ tứ quý 11
400,000₫
Cây Mít Trái Dài Malaysia Khoảng 30-40cm 1 Cây Mít Trái Dài Malaysia Khoảng 30-40cm 1
200,000₫
Cây Vú Sữa Hoàng Kim Giống 1 Cây Vú Sữa Hoàng Kim Giống 1
250,000₫
Cây Táo Xanh Trồng Chậu Sai Trái 01 Cây Táo Xanh Trồng Chậu Sai Trái 01
600,000₫
Cây phong lá đỏ nhật bản cao 2m 1 Cây phong lá đỏ nhật bản cao 2m 1
5,000,000₫