Cây Chanh Ngón Tay cao từ 30 - 50cm

SKU:0331
600,000₫
0928487777
0928487777

Yêu cầu tư vấn cây trồng miễn phí

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sản phẩm liên quan

 Cây Chanh Ngón Tay cao từ 30 - 50cm
 Cây Chanh Ngón Tay cao từ 30 - 50cm