CÂY LỰU CẢNH

CÂY LỰU ẤN ĐỘ ĐANG TRÁI 1 CÂY LỰU ẤN ĐỘ ĐANG TRÁI 1
1,200,000₫
Cây lựu bonsai cổ thụ 100 năm tuổi 1 Cây lựu bonsai cổ thụ 100 năm tuổi 1
80,000,000₫
Cây lựu bonsai cổ thụ 70 năm tuổi 1 Cây lựu bonsai cổ thụ 70 năm tuổi 1
79,000,000₫
Cây lựu bonsai cổ thụ 70 năm tuổi 1 Cây lựu bonsai cổ thụ 70 năm tuổi 1
60,000,000₫
Cây lựu bonsai cổ thụ 80 năm tuổi 1 Cây lựu bonsai cổ thụ 80 năm tuổi 1
40,000,000₫
Cây Lựu bonsai Đẹp Độc Lạ 1 Cây Lựu bonsai Đẹp Độc Lạ 1
0₫
Cây Lựu bonsai Đẹp Gốc Khủng 1 Cây Lựu bonsai Đẹp Gốc Khủng 1
0₫
Cây lựu bonsai đẹp trên 100 năm tuổi 1 Cây lựu bonsai đẹp trên 100 năm tuổi 1
120,000,000₫
Cây lựu bonsai Gốc Đẹp Sai Trái 3 Cây lựu bonsai Gốc Đẹp Sai Trái 3
55,000,000₫
Cây lựu cổ thụ 65 năm tuổi trái xum xuê 1 Cây lựu cổ thụ 65 năm tuổi trái xum xuê 1
80,000,000₫
 Cây Lựu Cổ Thụ Trên 100 Năm Tuổi Sai Trái  Cây Lựu Cổ Thụ Trên 100 Năm Tuổi Sai Trái
150,000,000₫
Cây Lựu Đỏ bonsai Gốc Độc Lạ 1 Cây Lựu Đỏ bonsai Gốc Độc Lạ 1
0₫
Cây lựu đỏ bonsai gốc lớn 1 Cây lựu đỏ bonsai gốc lớn 1
24,000,000₫