Cây lựu bonsai cổ thụ 80 năm tuổi

65,000,000₫

Yêu cầu tư vấn cây trồng miễn phí

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 Cây lựu bonsai cổ thụ 80 năm tuổi
 Cây lựu bonsai cổ thụ 80 năm tuổi
 Cây lựu bonsai cổ thụ 80 năm tuổi