CÂY KIWI RUỘT ĐỎ, XANH, VÀNG KHOẢNG 30-40cm

SKU:0101
400,000₫

Yêu cầu tư vấn cây trồng miễn phí

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 CÂY KIWI RUỘT ĐỎ, XANH, VÀNG KHOẢNG 30-40cm
 CÂY KIWI RUỘT ĐỎ, XANH, VÀNG KHOẢNG 30-40cm
 CÂY KIWI RUỘT ĐỎ, XANH, VÀNG KHOẢNG 30-40cm