Cây Mít Ruột Đỏ khoảng 60-70cm

SKU:0062
250,000₫

Yêu cầu tư vấn cây trồng miễn phí

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 Cây Mít Ruột Đỏ khoảng 60-70cm
 Cây Mít Ruột Đỏ khoảng 60-70cm
 Cây Mít Ruột Đỏ khoảng 60-70cm
 Cây Mít Ruột Đỏ khoảng 60-70cm