26/09/2020

Chủ Đầu Tư Thăm Lại Vườn Chà Là Trung Đông

Thăm lại dự án vườn cây Chà Là Trung Động nhà vườn e thi công được hơn 1 năm, lại sắp ra trái nữa rồi.

Nhận Cung Cấp Cây Chà Là Trung Đông Và các giống cây nhập ngoại khác cho các Dự Án cây trông.

Chủ Đầu Tư Thăm Lại Vườn Chà Là Trung Đông 1

Chủ Đầu Tư Thăm Lại Vườn Chà Là Trung Đông 2

 

THAM KHẢO MỘT SỐ CÂY CHÀ LÀ TRUNG ĐÔNG ĐƯỢC NHÀ VƯỜN CUNG CẤP: